• Ondskab og vold (8-9.klasse)

  Ondskab wordle

  Tanker omkring forløbet

  Dette forløb er tænkt til 8. eller 9.klasse. Forløbet arbejder med temaerne ondskab og vold.

  Forløbet indeholder teori omkring psykologi og tekster, en baggrundsroman samt flere noveller. (se evt. litteraturlisten nederst på siden):

  Overblik

  Herunder kan du se overblikket over undervisningsforløbet, med links til diverse opgaver, uden alle tankerne.

  Overordnet mål for undervisningen

  Eleverne introduceres til det emnet. De gøres bekendt med, at det er et eksamensrelevant emne (hvis det er det for dig).

  Overordnede mål for arbejde med Ondskab og Vold:

  At kunne perspektivere indhold til relevante tekster.
  At kunne perspektivere til relevante hændelser i verden omkring os
  At blive i stand til selv at finde relevante tekster
  At diskutere indholdet i forhold til eget liv
  At perspektivere undervisningens indhold til Freuds personlighedsmodel samt viden om ‘Det Ubevidste’.

  Baggrundsviden omkring psykologien og tekster udleveres (‘Højt hår – gyset, angsten og lysten’). Det er tanken, at eleverne SKIMMER teksten og at teksten inddeles i flere sektioner, så læsebyrden ikke bliver for stor for især de læsesvage (bogen findes på Nota som pdf’fil).

  Introduktion til emnet.

  • Opdel eleverne i 2 eller flere grupper. Bed den ene halvdel af eleverne om at lave associationsdiagrammer (find før-læsningsstrategien her). Den ene halvdel laver på ordet ‘ondskab’ den anden på ‘vold’. Dette skal spore eleverne ind på temaet.
  • Lad eleverne brainstorme, hvad emnet mon kan handle om. Hvad er ondskab og vold for dem? Har eleverne læst ‘Oktoberlegen’ før dette emne (som mine havde), har I et perfekt udgangspunkt for denne diskussion.

  Psykologien i tekster

  Inden arbejdet med tekster i emnet ‘ondskab og vold’, brugte jeg afsnittet ‘Psykologien i tekster‘ fra ‘Højt hår – gyset, angsten og lysten ‘ fra Dansklærerforeningen. Der findes desuden flere gode noveller i denne bog. Dette kan dog lige så godt bruges.

  Jeg underviste desuden eleverne i Freuds personlighedsmodel og tanken om ‘isbjerget’. Du kan finde min prezi herunder.

  Jeg brugte en rum tid på at se på blækklatter, og eleverne fik en hel del ud af det. Mine elever havde som tidligere skrevet alle læst ‘Oktoberlegen’ af Ray Bradburry. en fortræffelig novelle, der rummer mange muligheder for, at snakke om det ubevidste samt det, der ligger på, mellem og bag linjerne. Og desuden også spor i teksten.

  Tyren af Cecil Bødker

  Efter at have arbejdet med baggrundsteorien, begyndte vi på det egentlige arbejde med analysearbejde.

  Der er mange gode noveller i ‘Højt hår’, men jeg valgte at bruge ‘Tyren’ af Cecil Bødker. Det er en tung og svær novelle, men alle klarede det rigtig godt, selv de læsesvage. Eleverne synes rent faktisk, at det var spændende at arbejde med novellen. Brug linket for at komme til opgaverne.

  Efter arbejdet med Tyren, kan man perspektivere denne til ‘Oktoberlegen‘, hvis du har valgt at eleverne skal læse denne.

  Det er to forskellige former for indespærret angst og vrede, men eleverne fik i mit tilfælde en hel del ud af det.

  Når du rør ved mig - Celina Ree

  I arbejdet med dette emne, valgte jeg at få flere forskellige genrer med. Det er min tanke, at eleverne på denne måde bedre kan koble det mere moderne med den lidt tunge og ældre litteratur.

  Herunder kan du finde god inspiration til arbejde med genren:

  Analysemodel for musikvideo (OBS! dette link er et eksternt worddokument)

  http://dansk.gyldendal.dk/Indgange/forloeb/genrer/musikvideoen.aspx

  http://www.fourfeldtskolen.dk/10klasse/aktiv/fotek/proever/musikvideo.htm

  Litteraturliste

  Værk:

  • Guillou, Jan: ‘Ondskaben’

  Noveller: 

  • Bradbury, Ray: ‘Oktoberlegen’. Vild med dansk 7 – grundbog fra side 23, Gyldendalske boghandel, Nordiske forlag 2008, 1. Udgave, 1. Oplag
  • Bødker, Cecil: ‘Tyren’. Tyren og andre novelle, Nordiske forlag, 1993, 1. Udgave, 1. oplag

  Samlinger:

  • ‘Højt hår, Gyset, angsten og lysten’ af Ebbe Krogh og Finn Lykke Schmidt. 1. udgave, 1. Oplag, Dansklærerforeningen 1998
  Post Tagged with ,

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /var/www/delviden.nu/underviser/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

One Responseso far.

 1. […] har brugt dette materiale i forbindelse med emnet ‘Ondskab og Vold‘, men det ville også gå sig fint i forbindelse med arbejde med gys, arbejde med […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *