2 Responsesso far.

  1. […] kan evt være en rigtig god ide, at arbejde med ‘Psykologien i tekster‘. Dette kan give eleverne en bedre forståelse for Bertas […]

  2. […] arbejdet med tekster i emnet ‘ondskab og vold’, brugte jeg afsnittet ‘Psykologien i tekster‘ fra ‘Højt hår – gyset, angsten og lysten ‘ fra […]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *